Nyheder i støtteforeningen


Støtteforeningen Ishøj Karate Klub

Referat generalforsamling onsdag d. 20. marts 2019,

kan hentes her

Ishøj Karate Klubs Støtteforening afholder generalforsamling onsdag d. 20. marts 2019 kl. 18 i klublokalet.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formand og kasserer beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  6. Valg af formand (vælges ifølge vedtægterne på ulige år) (Michael modtager genvalg)
  7. Valg af kasserer (vælges ifølge vedtægterne på lige år)
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

Næstformand (Anders modtager genvalg)

 

      9. Valg af revisor

    10. Eventuelt.

 

Det underskrevne regnskab vil være tilgængelig på generalforsamlingen. Regnskab for 2018 vil være tilgængelig på denne side mindst 3 dage før generalforsamlingen.


Regnskab 2018

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Disse skal sendes til michael@ishojkarateklub.dk

 

 

Mvh. Michael Desbo Riel

Formand - Ishøj Karate Klubs Støtteforening

Støtteforeningen "Ishøj Karate Klub", cvr.nr. 0035300546

Støtteforeningen

"Ishøj Karate Klub"

Cvr.nr. 0035300546

Danske Bank

1551  11345670